Sinfoniaorkesteri on mainio esimerkki huippuunsa viritetystä tiimistä

Ideat ja vinkit

Musiikkitalon Konserttisali valaistuna. Lavalla soittimia.

Mitkä ovat toimivan tiimin rakennuspalikat ja miten tiimisi voi tuottaa tiimiälyä? Lue artikkeli!

Musiikkitalossa toimii vakituisesti ainakin kaksi huippuunsa viritettyä tiimiä, nimittäin talon sinfoniaorkesterit. Tilamme on luotu tiimissä toimimiselle. Ei olekaan ihme, että meillä järjestetään lähes 300 yritystapahtumaa vuodessa.

Orkesteri on loistava esimerkki siitä, että hyvin toimiva tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Jokaisella soittajalla on oma soittimensa ja osionsa soitettavana, mutta vasta yhdessä soitettuina ne muodostavat teoksen kokonaisuuden. Sama pätee hyvin toimivaan tiimiin: jokaisella tiimin jäsenellä on oma erityisosaamisensa ja työtehtävänsä, jotka yhdessä muodostavat tiimin kokonaisuuden.


Loistava tiimihenki syntyy vuorovaikutuksesta

Tiimityöskentelyn tarkoituksena on tehostaa organisaation toimintaa: kun tiimi kykenee tuottamaan ratkaisuja, joihin tiimin jäsenet eivät yksin pysty, tiimi tuottaa niin kutsuttua tiimiälyä eli kollektiivista älykkyyttä. Jotta tiimi pystyy tuottamaan kollektiivista älykkyyttä, täytyy muutamien perusasioiden olla kunnossa:

  • Tiimin jäsenet tunnistavat omat vahvuutensa ja saavat käyttää niitä työssään
  • Tiimissä kunnioitetaan erilaisia työtapoja: jokainen saa tehdä työnsä omalla tavallaan, ja virheistä pystytään keskustelemaan avoimesti ja hyvässä hengessä
  • Tiimillä on tavoite. Tavoitteen tulee olla kaikille selvä, ja se pyritään saavuttamaan tiimityöskentelyllä

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja erilaiset työtavat kunniaan

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on erittäin tärkeää, jos halutaan että tiimi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Sinfoniaorkesteri on tästä jälleen oiva esimerkki: jokainen sinfoniaorkesterin jäsen on oman soittimensa huippuosaaja. Ei ole järkeä, että viulistit laitetaan soittamaan puhallinsoittimia tai toisinpäin. Sama pätee myös muissa tiimeissä: kun työntekijälle annetaan mahdollisuus hyödyntää työssään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan, tulee työstä mielekkäämpää ja tulokset paranevat. Yksi on luova ideoija ja toinen taas sinnikäs ja jaksaa viedä projektin kuin projektin maaliin saakka. Erilaiset persoonallisuudet ja työntekemisen tyylit tukevat toisiaan ja tehostavat tiimin tuloksia, jos niille annetaan mahdollisuus.

Yhteinen tavoite

Yhteisen tavoitteen nimeäminen ja tunnistaminen on yksi huipputiimejä yhdistävistä tekijöistä. Ilman selkeää tavoitetta työn tekeminen lähtee helposti rönsyilemään. Yhteinen tavoite lisää myös merkityksellisyyden tunnetta työtä kohtaan. Suositeltavaa on, että tiimi saa yhdessä muotoilla tavoitteet juuri tiimille sopiviksi, tämä lisää sitoutuneisuutta tavoitteita kohtaan. Kun tavoitteet on asetettu, on tiimin johtajan tehtävä huolehtia siitä, että tiimin jäsenet pyrkivät työssään kohti asetettua tavoitetta.

Musiikkitalon tiloissa tiimityöskentely sujuu

Musiikkitalo on elämys- ja tapahtumatalo, jonka tilat on luotu tiimityöskentelylle. Talon omien toimijoiden lisäksi myös muilla on mahdollisuus päästä nauttimaan Musiikkitalon inspiroivista tiloista vuokraamalla tilat oman yrityksen tapahtumaa, kick-offia tai palaveria varten. Tule ja järjestä vuoden kick-off tiloissamme ja löydä tiimillesi yhteinen sävel!

Siirry takaisin sivun alkuun