Musiikkitalon tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Helsingin Musiikkitalo Oy
Y-tunnus: 2349831–5
Mannerheimintie 13a A, 00100 Helsinki
020 707 0400

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Juha Paaso
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
juha.paaso@musiikkitalo.fi
020 707 0405

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen. Tarvitsemme henkilötietojasi palveluidemme toteuttamiseen, kuten lippujen ja tuotteiden toimittamiseen ja laskutukseen.  Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi, kuten ilmoittaessamme tapahtumaa koskevista muutoksista tai mahdollisista peruutuksista. Lisäksi käytämme henkilötietojasi meidän ja yhteistyökumppaittemme mainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Jotta voimme tarjota kiinnostavia sisältöjä, voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja, kuten palveluidemme käyttötietoja. Emme suorita automaattista päätöksentekoa profiloinnin avulla tai muutoin.

Verkkomainonnan ja analytiikkatyökalujen avulla kerätään tietoja verkkokaupan käyttäjistä. Käytämme evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa kolmansien osapuolien markkinointia Palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

Rekisteröityneet asiakkaat
• Etu- ja sukunimi
• Syntymäaika
• Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaalisen median tilit)
• Kieli
• Rekisteröidyn työnantajaa ja asemaa koskevat tiedot, kun rekisteröity edustaa organisaatiota
• Rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)

Lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot
• Tilaushistoriaa koskevat tiedot ja maksutavat
• Muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tai tapahtumamuistutuksen tilaamista koskevat tiedot sekä lippujen ostamiseen liittyvien lisäpalveluiden hyödyntämiseen liittyvät tiedot
• Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
• Lipun käytöstä kulunvalvontaan rekisteröityvät tiedot
• Markkinointiluvat ja -kiellot
• Sinulle kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö, sekä tiedot siitä, oletko nähnyt tai avannut uutiskirjeitämme

Sivuston käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot
• Käsittelemme henkilötietojasi, kun asioit verkkosivuillamme, vaikka et olisikaan rekisteröitynyt asiakkaaksemme tai kirjautunut palveluumme.
• Kun siirryt verkkosivuille, käsittelemme seuraavia tietojasi evästeiden avulla:
o Päätelaitettasi ja verkkokäyttäytymistäsi koskevat tiedot
o Selailun ajankohta ja istunnon kesto
o Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut
o Analytiikan avulla johdettu tieto

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi, kun annat tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, lipun ostamisen tai muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi keräämme henkilötietoja evästeiden avulla.

Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tapahtumanjärjestäjille. Heille luovutetaan ainoastaan tietoja niistä henkilöistä, jotka ovat hankkineet lippuja kyseisen tapahtumanjärjestäjän tapahtumiin. Luovutusten edellytyksenä on aina luovutuksia koskevan kirjallisen sopimuksen tekeminen rekisterinpitäjän ja tapahtumanjärjestäjän välillä. Rekisterinpitäjä ei muuten luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai muille kumppaneille.

Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen toimivaltaltainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi tarkastuspyynnön tehtyäsi sinulla oikeus saada tietoon itseäsi koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto rekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Sinulla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseäsi koskevat tiedot rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot kolmen vuoden kuluessa tietojen edellisestä käsittelykerrasta tai jos itse lakiin perustuen vaadit rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

(Kirjattu 3.5.2024)

Siirry takaisin sivun alkuun