Seminaari

Seminaarit ovat erinomainen keino oppia ja opettaa uutta sekä vaihtaa ajatuksia muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Musiikkitalosta löydät monta loistavaa tilaa seminaarin järjestämiseen, osallistujien määrästä riippumatta.

Seminaari tukee muutosta työyhteisössä

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työn teon tavat murroksen keskellä. Lisääntyvä digitaalisuus, hybridityöskentely toimistolla ja kotona, uudet menetelmät ja uudet tietokoneohjelmat sekä viestintäkanavat – jatkuvasti löytyy uutta omaksuttavaa ja uusia tapoja tehdä töitä. Seminaareilla on vahva rooli henkilöstön osaamisen kehittäjänä sekä ajantasaisen ja luotettavan ammattitiedon tuottajana. Kasvata organisaatiosi osaamista tarjoamalla ajankohtaisia, näkemyksiä ja kokemuksia sisältäviä seminaareja. 

Seminaarissa yhteishenkeä on helppo nostattaa ja herättää uinuva innovatiivisuus jälleen henkiin. Uutta tietoa saadaan siirrettyä nopeasti kaikille organisaatiossa työskenteleville yhtä aikaa. Seminaarit ovat myös tärkeitä tilaisuuksia työntekijöiden motivoituneisuuden ylläpitämisessä, sillä tärkeä keino ylläpitää motivaatiota on yhteinen tekeminen. Jos työntekijät tuntevat yhteistä innostusta alaansa, työn tekeminen yhdessä sujuu paljon helpommin ja tuottavammin.

Musiikkitalon monipuoliset tilat mahdollistavat laadukkaat asiantuntijaseminaarit yritysten koko henkilöstön osaamisen ja asiantuntemuksen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Pienemmälle osallistujamäärälle suosittelemme seminaaritilaksi esimerkiksi virallisempaa Auditoriota tai kaunista Organoa. Suurelle osallistujamäärälle toimivia tiloja ovat mm. Sonore, Camerata sekä Paavo-sali ja Konserttisali. Musiikkitalo tarjoaa tilaisuuteesi tilojen lisäksi mm. valo- ja äänisuunnittelua sekä kuvatuotantoja dokumentaarisista tallenteista viimeisteltyihin videoihin.

Kun järjestät seminaarin Musiikkitalossa, voit suunnitella seminaaripäivän ympärille eheän kokonaisuuden alkaen aina aamiaistarjoilusta, lounaan ja päiväkahvin tukemana. Tarvittaessa päivää voi jatkaa vapaamuotoisella iltajuhlalla tai gaalalla Musiikkitalon Ravintola – Klubilla, Konserttisalissa tai Black Boxissa.

Seminaarin tai konferenssin järjestäminen Musiikkitalossa

Seminaaria suunniteltaessa kaksi asiaa korostuu: ketkä siellä ovat puhujina ja missä seminaari pidetään?

Kokouspaikan fasiliteetit kannattaa aina arvioida huolella. Onko seminaaritila sellainen, että se soveltuu juuri teidän tarpeisiinne? Onko muulle yhteiselle tekemiselle tilaa? Entä iltaohjelma, mitä se voisi olla? Koska parhaimmat tilat ovat suosittuja, seminaarin suunnittelu kannattaa aloittaa oikean tilan löytämisestä ja varaamisesta.

Seminaarin puhujat ja muut mahdolliset esiintyjät ovat tilaisuuden selkäranka. Ohjelman suunnittelu onkin syytä aloittaa heti, kun tila on varattu. Asiantuntemus on päätekijä, kun mietitään kuka tai ketkä nousevat seminaarissa lavalle, mutta on hyvä muistaa, että asian kevennykseksi voidaan tarvita lisäksi jotakin viihdyttävää. Hyvä seminaari voi jäädä osallistujien mieleen pitkäksi aikaa. Siksi sen suunnitteluun kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa.

Mikäli koko päivän kestävälle seminaarille ei ole tarvetta, mutta jotakin tärkeää olisi silti saada kokea yhdessä työyhteisön kanssa, harkitse silloin aamiaisseminaaria. Aamiaisseminaari on mukavan motivoiva tapa aloittaa päivä ja jatkaa energisenä loppupäivä vielä työnteon merkeissä.

Autamme mielellämme suunnittelemaan parhaiten juuri teidän tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden. Meiltä onnistuu seminaarin järjestäminen tarvittaessa vaikka striimaus- ja hybriditapahtumana, mikäli kaikki osallistujat eivät pääse paikan päälle.