Musiikkitalon rekisteriselosteet

Musiikkitalon uutiskirjerekisteriseloste (suoramarkkinointi) ja asiakasrekisteriselosteet.

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Helsingin Musiikkitalo Oy:n / Musiikkitalon suoramarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsingin Musiikkitalo Oy, Mannerheimintie 13a A, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2349831-5 , puh. 020 707 0400www.musiikkitalo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso, puh. 020 707 0405, juha.paaso(at)musiikkitalo.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri

Rekisteriryhmät ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia Musiikkitalon suoramarkkinointirekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Musiikkitalon potentiaalisesta asiakaskunnasta.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Musiikkitalon palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset
 • Musiikkitalon liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Helsingin Musiikkitalon suoramarkkinarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimestä
 • Arvosta tai ammatti
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Äidinkielestä
 • Yksi rekisteröitävään liitettävä tunnistetieto
 • Yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät merkinnät

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi lipunmyyntikumppanilta
 • Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä

Rekisteriin liitetään Musiikkitalon uutiskirjeen tilanneet ja Musiikkitalon tapahtumiin pääsylipun ostaneet, jotka ovat ilmoittaneet lipun oston yhteydessä henkilötietonsa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinoinnissa. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

(Kirjattu 23.10.2020)

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Helsingin Musiikkitalo Oy:n / Musiikkitalon asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsingin Musiikkitalo Oy, Mannerheimintie 13a A, 00100 Helsinki, Y-tunnus 2349831-5 , puh. 020 707 0400www.musiikkitalo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso, puh. 020 707 0405, juha.paaso(at)musiikkitalo.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 8.1 §:n 5 kohdan mukainen asiakassuhteen hoitaminen

Rekisteriryhmät ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia Musiikkitalon asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Musiikkitalon nykyisistä henkilö- ja yritysasiakkaista.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta
 • Asiakkaalle suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Asiakastuki
 • Musiikkitalon palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä, markkinointi, 
 • myynnin edistäminen ja markkinatutkimukset
 • Musiikkitalon liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Musiikkitalon sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisten yhteistyökumppaneiden 
 • palveluviestintä ja palvelusopimuksiin perustuva mainonta

Rekisterin tietosisältö

Helsingin Musiikkitalon asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Käyttökieli
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Asuinmaa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyvät merkinnät
 • Muut palveluiden käytön edellyttämät tiedot

Asiakkaan perustietojen lisäksi rekisterissä on tietoja sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisterin tiedot kertyvät seuraavista lähteistä:
 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, esimerkiksi 
 • lipunmyyntikumppanilta
 • Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä

Rekisteriin liitetään Musiikkitalon uutiskirjeen tilanneet ja Musiikkitalon tapahtumiin pääsylipun ostaneet, jotka ovat ilmoittaneet lipun oston yhteydessä henkilötietonsa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinoinnissa. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

(Kirjattu 23.10.2020)