Vackra Camerata

Kapacitet: 239 sittplatser på den fasta publikläktaren

Scen: Stor scen.

Tekniska uppgifter: Elektriskt justerbara akustiska gardiner, mångsidig ljus- och ljudteknik, fast motoriserad filmduk, presentationsutrustning, ljud- och ljuskontrollrum, litet slutet kontrollrum, hörslinga.


Camerata lämpar sig särskilt för konserter och framträdanden i mindre format, oavsett
genre. Också seminarier, möten, paneldebatter, och andra muntliga framträdanden får
här en utmärkt inramning.

Konsertsal, seminariesal, möteslokal, föreläsningssal…

Scenen i tillgängliga Camerata är lika bred som salen, publikläktaren stigande. Den
stämningsfulla, akustiskt flexibla salen har också mångsidig ljus- och ljudteknik.

Kulturevenemang

Mindre konserter och dansuppvisningar, stand-up.