Ostinato

I Notaffären Ostinato hittar du Nordens bästa urval noter och musiklitteratur.

Butiken, som är specialiserad på klassisk musik, grundades 1979 av en liten och enveten grupp musikstuderande. I affärens noturval – som den erfarna och proffsiga personalen vårdar med stolthet – hittar du det allra mesta som en spelande och sjungande musikvän kan behöva, vare sig det handlar om en konsert, en opera eller en symfoni. Studerande vid musikinstitut hittar läroböckerna om musikens grunder samt instrumentkurser, etydhäften och elevrepertoar börjande från de första stegen.

Kontaktuppgifter
020 707 0443
ostinato@ostinato.fi
https://ostinato.fi/en/

Fuga och Ostinato finns precis vid Mannerheimvägens huvudingång.

Back to top