Konsertsalens pärla: världens största moderna konsertsalsorgel

I januari 2024 togs Musikhusets länge efterlängtade orgel i bruk. Med sina 124 register är den världens största moderna konsertsalsorgel. Den är också den ena av två med en fasad som gör instrumentet till ett visuellt konstverk. Orgelprojektet blev möjligt tack vare Kaija Saariahos donation på en miljon euro.

Orgeln togs i bruk i januari i år och bildar nu Konsertsalens pärla. Idén om en orgel i Konsertsalen fick nytt liv 2017 då tonsättaren Kaija Saariaho donerade en miljon euro som startkapital till projektet. Också Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet samt talrika stiftelser deltog med ytterligare finansiering. Projektets slutsumma landade på 4,4 miljoner euro. Ett stort antal privatpersoner har också deltagit i finansieringen genom att köpa orgelpipor märkta med deras eget namn. Den unika orgeln byggdes av österrikiska Rieger Orgelbau.

Orgelns mångsidighet fascinerar tonsättarna

En viktig aspekt från första början var att tonsättarna skulle kunna komponera ny musik för orgeln. Orgeln har setts som ett framtidsinstrument vars rika klang gör den lämplig för olika slags musik. För tonsättare är instrumentet lockande särskilt tack vare dess talrika tilläggsapparater och tekniska lösningar som lämpar sig för ny musik. Bland dessa kan nämnas det mikrotonala pipverket, det justerbara luftryckssystemet och de talrika övertonsregistren. Orgeln har två tangentbord, det ena på scenen och det andra uppe vid orgeln. Därmed blir det möjligt för organisten att arbeta precis bredvid dirigenten och synlig för publiken.

Ursprungligen planerades en orgel med 50–60 register, men till slut blev instrumentet rentav dubbelt större, 124 register. Orgelns svällare är synliga som vågräta luckor, vilket är en stor musikalisk fördel. Svällarna möjliggör dynamisk ljudvariation i samtliga pipverk. Varje orgel och dess klang är individuell. I planeringen av Musikhusets orgelklang eftersträvades en klassisk tysk klang samt en fransk-romantisk klang i Récit-pipverket. En sådan kombination är en mycket speciell och unik lösning som inte genomförts någon annanstans.

Ett instrument som ett konstverk

Alternativen för orgelns fasad diskuterades länge. Viktigt var att publiken kan se orgeln i hela dess prakt och att den inte göms undan då den står oanvänd. Formgivarna och tillverkarna stannade för en monumental lösning för orgelns fasad – varmed Musikhuset fick världens andra orgel som är ett konstverk i sig. Publiken kan också se in i instrumentet då svällarnas luckor är öppna. Till skillnad från normal praxis är orgelns 7 999 pipor placerade inuti instrumentet, medan de rör som normalt transporterar luftströmmen inuti orgeln är synliga.

Syftet med orgelfasadens bångstyriga design var enlig designgruppen att göra orgeln till en levande organism. – det är ju ett instrument som andas. De synliga rören är inspirerade av talrika konstverk och byggnader: där finns influenser från Pompidoucentret i Paris lika väl som från finsk kultur och minnesmärken, exempelvis Sibeliusmonumentet. Fasadens synliga rör är inte bara ett konstverk, de har också en funktion. På vardera sidan finns fyra klingande träpipor och på fasaden därtill tio luftkanalsrör. Orgeln bokstavligen andas samma luft som publiken.

Orgeln i Musikhusets konsertsal är ett konstverk byggt av sextio kunniga mästare tillsammans, ett konstverk som med organistens hjälp vaknar till liv för publiken. I det ögonblicket förvandlas den från en teknisk anordning till ett instrument, och publiken kan glömma all teknik inuti instrumentet. Orgelns otroligt mångsidiga klangspektrum och själva upplevelsen i konsertsalen är något man kan förstå först efter att själv ha varit med om den. Välkommen på konsert!

Tidslinje

 • 2006

  • Musikhuset börjar byggas
  • Orgelexpertgruppen gör rums- och fasadskisser för Musikhusets orgel
 • 2007

  • Orgelprojektet avbryts av ekonomiska skäl
 • 2011

  • Musikhuset invigs 31.8.2011
 • 2017

  • Kaija Saariaho donerar en miljon euro för Musikhusets orgel
  • Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet samt många stiftelser beviljar ytterligare finansiering
  • Musikhusets stiftelse bildar en expertgrupp med ansvar för orgelbygget
  • Stiftelsen Musikhuset inleder donationskampanjen för orgeln
 • 2018

  • Avtalet med Rieger Orgelbau om bygge av orgeln undertecknas
 • 2019

  • Föreningen Musiikkitalon Urut Soimaan grundas för administrering av orgelns användning
  • Beredningen av orgelns konstruktioner i Musikhuset inleds på sommaren
 • 2020

  • Instrumentet börjar byggas i Österrike
  • Orgelkompositionstävlingen utlyses i mars
  • Arbetet på orgelns konstruktioner fortsätter under sommaren i Musikhuset
 • 2021

  • Orgelns första egentliga delar anländer på sommaren till Musikhuset och installeras i konsertsalen
 • 2022

  • Donationskampanjen har samlat in över 220 000 euro för levande användning av orgeln
  • Orgelns 10 000 pipor och maskineri anländer till musikhuset inför sommarens byggnadsarbete
 • 2023

  • Orgelkompositionstävlingens resultat offentliggörs
  • Orgelns klangmässiga finslipning slutförs och dess fasad byggs på sommaren
  • Orgeln provkörs och testas under årets sista fyra månader
 • 2024

  • Musikhusets orgel invigs 1.1.2024
  • Tv-dokumentären om hur orgeln blev till publiceras

Vanliga frågor

Källor: urutsoimaan.fi, filmen Urkujen synty samt organisterna Pekka Suikkanen och Jan Lehtola.

Lär känna Musikhuset

Musikhusets historia

Musikhuset är ett gemensamt projekt för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Radions symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester. Musikhuset öppnades i augusti 2011. Det står på paradplats, framför Riksdagshuset.

Huvudaktörer

Musikhusets huvudaktörer är Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester, och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Musikhusets arkitektur

Väggarna i Musikhuset talar lågmält för att ge plats åt det viktigaste: musiken. Öppenhet och mänskliga möten har varit utgångspunkt också för arkitekturen.

Bildkonst i Musikhuset

Förutom musik och arkitektur erbjuder Musikhuset upplevelser också för vänner av bildkonst. Reijo Hukkanens Sångträd och Kirsi Kaulanens Gaia är beställningsverk till Musikhuset.

Back to top