Tölö cam­pus­bib­li­o­tek vid Konstu­ni­ver­si­te­tet

Bibliotekstjänster för Sibelius-Akademin. Vårt bibliotek är öppet för allmänheten.

Presentation

Tölö campusbiblioteket har flera fritt tillgängliga platser där man kan se eller lyssna på material, datorer för användning av webbmaterial samt en läsesal för tyst, enskilt arbete. Vid läsplatserna kan man använda bärbar dator.

Biblioteket är utrustat med både Konstuniversitetets trådlösa nätverk och Musikhusets trådlösa nätverk som är avsett för gäster och fritt tillgängligt.

Hörsalarna

Biblioteket har tre hörsalar med mångsidig utrustning som i första hand är till för studerande, lärare och anställda. Hörsalarna kan även användas för grupparbeten eller för till exempel forskningsintervjuer.

Rum A (S1104) rymmer cirka 6 personer, medan rum B (S1103) och C (S1115) är avsedda för 2–3 personer.

Man kan boka en hörsal på förhand via Peppi, e-post, telefon eller på plats i biblioteket.

Man får försena sig högst 15 minuter: efter denna tid går bokningen ut och salen kan användas av andra. En sal är ofta tillgänglig samma dag även utan bokning.

Kopiering, skanning och utskrivning

Biblioteket har två multifunktionsenhet (kopiering, skanning, utskrift) till studerande och anställda vid Konstuniversitetet. Andra kunder, se  Print In City service.

Back to top