Bildkonst i Musikhuset

Förutom musik och arkitektur kan Musikhuset också erbjuda bildkonst åt sina gäster. Reijo Hukkanens Sångträd och Kirsi Kaulanens Gaia är beställningsverk gjorda enkom till Musikhuset. Därtill har Musikhuset också verk från statens konstkommissions konstsamling: Antti Immonens skulptur Black Smoker vid Sibelius-Akademins ingång och Laila Pullinens skulptur Vår i människan i Musikhusets hörn där Mannerheimvägen och Medborgartorget möts.

Kirsi Kaulanen

Gaia

Gaia är ett monumentalverk som hänger i Musikhusets tak. Verket är en hyllning till naturen och till livet, och det har därför döpts efter jordens gudinna i antikens grekiska mytologi. Sambandet med naturen uppstår dels via skulpturens organiska form, dels också via de utrotningshotade växter som ingår i den: 28 av de idag totalt 150 utrotningshotade växterna i Finland. Den organiska skulpturens skepnad varierar beroende på varifrån man ser den: ibland liknar den ett valthorn, ibland en saxofon, ett landskap, en spiral.

Reijo Hukkanen

Sångträd

Sångträd är ett totem för alla som besöker eller passerar Musikhuset. Det lekfulla verket fångar blicken med sina identifierbara element samtidigt som det också ger impulser till personliga reflektioner. De identifierbara elementen – flygellock, vedtravar och ett gäddhuvud – anknyter harmoniskt till Musikhusets och Tölövikens visuella landskap. Verket, ljusare än sin egen skugga, smälter in i stadsbilden och påverkar även dem som inte aktivt tittar på det. Sångträdet är inspirerat av Aaro Hellaakoskis (1893–1952) dikt Hauen laulu (Gäddans sång; 1928).

Statens konstsverkskommissions samling

Förutom Reijo Hukkanens och Kirsi Kaulanens verk som är gjorda enkom till Musikhuset har huset också konstverk från Statens konstverkskommissions samling. Vid Sibelius-Akademins ingång hälsas Musikhusets besökare av Antti Immonens skulptur Black Smoker, medan de som vandrar längs Mannerheimvägen kan se Laila Pullinens skulptur Vår i människan. I Musikhusets kontorslokaler finns dessutom verk av Kirsi Kivivirta, Kari Soinio, Susanne Gottberg och Maiju Salmenkivi.

Taktpinnetavlan

Tahtipuikkotaulu

Den Taktpinnetavla som auktionerades ut i december 2014 till förmån för Barnsjukhusprojektet 2017 hänger nu permanent i vår entréhall. Tavlan köptes av Tiina och Antti Herlins Stiftelse, och den inbringade 41 000 € till Barnsjukhuset.

I Taktpinnetavlan ingår tolv taktpinnar som tillhört våra toppdirigenter. Taktpinnar donerades av professorerna emeritus i orkesterdirigering vid Sibelius-Akademin Jorma Panula och Leif Segerstam samt den nuvarande professorn Atso Almila. Övriga donatorer är kapellmästarna Okko Kamu, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo, Osmo Vänskä, John Storgårds, Mikko Franck, Susanna Mälkki och Hannu Lintu. Verket är utformat av grafikern Antti Hannuniemi, som understödde projektet med sin egen arbetsinsats. Muotoplate Oy, ArtWay och Oy Werner Ab donerade tavlans övriga material.

Lär känna Musikhuset

Musikhusets historia

Musikhuset är ett gemensamt projekt för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Radions symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester. Musikhuset öppnades i augusti 2011. Det står på paradplats, framför Riksdagshuset.

Huvudaktörer

Musikhusets huvudaktörer är Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester, och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Orgeln

I januari 2024 togs Musikhusets länge efterlängtade orgel i bruk. Med sina 124 register är den världens största moderna konsertsalsorgel. Den är också den ena av två med en fasad som gör instrumentet till ett visuellt konstverk. Orgelprojektet blev möjligt tack vare Kaija Saariahos donation på en miljon euro.

Musikhusets arkitektur

Väggarna i Musikhuset talar lågmält för att ge plats åt det viktigaste: musiken. Öppenhet och mänskliga möten har varit utgångspunkt också för arkitekturen.

Back to top