Musikhusets historia

Musikhuset är ett gemensamt projekt för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, Radions symfoniorkester och Helsingfors stadsorkester. Musikhuset öppnades i augusti 2011. Det står på paradplats, framför Riksdagshuset.

Tidslinje

 • 1992

  Initiativet till Musikhusprojektet kom från Sibelius-Akademin. Målet var att fåAkademins samtliga lokaler samlade i Helsingfors kärncentrum.

 • 1994

  Sibelius-Akademin, Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester började tillsammans driva projektet. Målet var nu att skapa en akustiskt högklassig konsertsal i Helsingfors centrum.

 • 1995

  Undervisningsministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till hur projektet kan genomföras i Tölövikens område.

 • 1996

  Musikhusarbetsgruppen avgav sitt PM om ett musikhus som ska byggas i Tölövikens område. Platsen för huset började utredas.

 • 1998

  Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors godkände tomten vid Mannerheimvägen som byggplats.

 • 1999

  Den internationella arkitekturtävlingens första fas utlystes.

 • 2000

  Arkitekturtävlingens andra fas inleddes och resultatet offentliggjordes. Vinnare var Arkitektbyrå LPR-Arkkitehdit med bidraget ”a mezza voce”. Till ansvarig för den akustiska planeringen utsågs Yasuhisa Toyota, Den preliminära planeringen kom i gång.

 • 2002

  Efter en mångårig livlig debatt godkände Helsingfors stadsfullmäktige ändringen av detaljplanen för Tölöviken med rösterna 49-36.

 • 2005

  Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Musikhus grundades.

 • 2006

  Magasinen på området brinner mer, rivningsarbetet och bygget av fördämningsmurar och tunneln påbörjas. Orgelexpertgruppen gör rums- och fasadskisser för orgeln.

 • 2007

  Orgelprojektet avbryts av ekonomiska skäl.

 • 2008

  Helsingfors stad, Yleisradio och staten fattar beslut om att förbinda sig till Musikhusprojektet.

 • 2010

  Serviceaktiebolaget Helsingfors Musikhus Ab grundades parallellt med Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Mannerheimvägen 13a (tidigare Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Musikhus).

 • 2011

  Musikhuset överlämnades till ägarna 30.4.2011

 • 31.8.2011

  Musikhuset öppnades
  Som första nummer på öppningskonserten framfördes Jean Sibelius’ Finlandia. Orkestern bestod av Helsingfors stadsorkesters blåsare och slagverkare samt Radions symfoniorkesters stråksektioner. I kören sjöng studerande och personal från Sibelius-Akademin samt körsångare från huvudstadsregionen. Dirigent var Jukka-Pekka Saraste.

 • 2012

  Under Musikhusets öppningssäsong från september 2011 till maj 2012 ordnades månatligen 70-100 evenemang, Musikhuset besöktes av en god bit över 400 000 personer, varav cirka 330 000 var konsertpublik. 

 • 2017

  Orgelprojektet återuppväcks tack vare Kaija Saariahos donation på en miljon euro. Också Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet samt talrika stiftelser deltar med ytterligare finansiering. Musikhusets stiftelse bildar en expertgrupp med ansvar för orgelbygget. Stiftelsen inleder en donationskampanj med syftet att garantera levande orgelmusik i framtiden.

 • 2018

  Avtalet med Rieger Orgelbau om bygge av orgeln undertecknas.

 • 2019

  Föreningen Musiikkitalon Urut Soimaan grundas för administrering av orgelns användning . De förberedande arbetena kommer i gång på våren.

 • 2020

  Bygget av orgeln inleds i Österrike samtidigt som förberedande konstruktionsarbeten i Musikhuset fortsätter. Orgelkompositionstävlingen utlyses i mars.

 • 2021

  Orgelns första egentliga delar anländer på sommaren till Musikhuset och installeras i konsertsalen.

 • 2022

  Donationskampanjen har samlat in drygt 220 000 euro för aktiv användning av instrumentet. Orgelns 8 000 pipor och maskineri anländer till musikhuset inför sommarens byggnadsarbete

 • 2023

  Orgelkompositionstävlingens resultat offentliggörs. Orgelns klang finslipas och fasaden byggs på sommaren. Orgeln provspelas och testas under hösten.

 • 2024

  Öppningsceremoni för Musikhusets orgel den 1 januari. Tv-dokumentären om hur orgeln blev till publiceras.

Lär känna Musikhuset

Huvudaktörer

Musikhusets huvudaktörer är Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester, och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Orgeln

I januari 2024 togs Musikhusets länge efterlängtade orgel i bruk. Med sina 124 register är den världens största moderna konsertsalsorgel. Den är också den ena av två med en fasad som gör instrumentet till ett visuellt konstverk. Orgelprojektet blev möjligt tack vare Kaija Saariahos donation på en miljon euro.

Musikhusets arkitektur

Väggarna i Musikhuset talar lågmält för att ge plats åt det viktigaste: musiken. Öppenhet och mänskliga möten har varit utgångspunkt också för arkitekturen.

Bildkonst i Musikhuset

Förutom musik och arkitektur erbjuder Musikhuset upplevelser också för vänner av bildkonst. Reijo Hukkanens Sångträd och Kirsi Kaulanens Gaia är beställningsverk till Musikhuset.

Back to top