Beräknad långd

2 h 30 min.

Arrangör

Uteliaat muusikot ry

Tulkinnanvaraista forum för avantgardemusik presenterar ett av Morton Feldmans sista djupa och vackra verk

Tulkinnanvaraista forum för avantgardemusik presenterar ett av Morton Feldmans sista djupa och vackra verk