Beräknad längd

2 h 30 min., ingen paus

Arrangör

Uteliaat muusikot ry

Tulkinnanvaraista forum för avantgardemusik presenterar ett av Morton Feldmans sista djupa och vackra verk