Tillgänglighet

Eskortering

Vid eskortering av personer med nedsatt rörlighet används ingången mot
Medborgartorget. De närmaste platserna för invaparkering finns på nedersta plan i
Aimo Park Finlandias parkeringshall, med hiss upp till entréhallen.

Tröskelfritt

Musikhuset är tröskelfritt och tillgängligt. Du når alla våningar med hiss.
Från infodisken kan du låna en rullstol, och alla våningar har tillgängliga toaletter.
Skyltarna och trappornas ledstänger är försedda taktila markeringar, golven med
ledstråk.

Hörslingor

Konsertsalen har fasta induktionspunkter på läktarna C, S, N och T. Till övriga läktare
och i alla andra salar kan du låna en personlig hörslinga från husets infodisk. Kom ihåg
att välja rätt sal på apparaten. Vid behov får du hjälp vid infodisken.

Assistenter på konserter och evenemang

Till Musikhusets huvudaktörers konserter – Helsingfors stadsorkester, Radions
symfoniorkester och Sibelius-Akademin – erbjuder vi gratisplatser åt assistenter. På
övriga konserter varierar praxis.

Ledar- och servicehundar

Du är välkommen till Musikhuset tillsammans med en ledar- eller servicehund! Du
kan ta med hunden till salen eller välja att lämna den i vår hundparkering i
entréhallen.

Ordkartor, klarspråksbroschyrer och bildskyltar

Musikhusets ordkartor beskriver i ord de viktigaste rutterna då du anländer till huset
och rör dig i de entréhallarna.

Du kan också använda en klarspråksbroschyr (på finska) och nätboken På konsert i Musikhuset (på finska).

Du kan ladda ner bildskyltar som du tar med dig. Dessutom har infodisken fem
bildtavlor som lånas ut.

Undvik starka dofter

Vi rekommenderar för våra gäster att ta hänsyn till personer med astma eller
luktöverkänslighet och inte använda starkt doftande produkter.