Beräknad långd

1 h

Arrangör

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Läs mer på finska.

Mer information: Päivi Koivula, paivi.koivula@uniarts.fi 

Matinéerna från ungdomsutbildningen vid Sibelius-Akademin

Studerande- och kammarmusikmatinéerna inom ungdomsutbildningen är en serie konserter för studerande inom klassisk musik inom Sibelius-Akademins ungdomsutbildning. Syftet med ungdomsutbildningen är att få musikaliskt begåvade skolelever och unga att omfattas av målinriktad musikundervisning. Konserternas artister kommer från olika håll i landet.

Programmet för lördagskonserterna består i huvudsak av solistnummer för unga musiker. Med varierande repertoar återspeglar de både studerandenas kompetens i vår ungdomsutbildning och vårt mångsidiga instrumentutbud.

Kammarmusiker och studier i den öppnar dörrarna till en värld, där individualiteten och gemenskapen möts på bästa möjliga sätt. Att spela tillsammans utvecklar, förenar och berikar inte bara spelarna utan också lyssnarna. I ungdomsutbildningen studerar man kammarmusik huvudsakligen på veckoslutsläger som ordnas i Träskända, på Kallio-Kuninkala kurscenter. I slutet av dessa ordnas söndagskonserter i denna serie i Helsingfors.

Totalrenovering av Mannerheimvägen

Tillgången till Musiikkitalo från Mannerheimvägen kommer att vara svår. Vi rekommenderar att du tillåter tillräckligt med tid för din ankomst och använder ingången på sidan av Kansalaistori om möjligt. Enligt aktuell information kommer infarten till Mannerheimvägen också att vara i bruk under hela renoveringen, men gångvägarna kan ibland vara utmanande.

Vi rekommenderar att du följer de officiella informationskanaler för renoveringsprojektet, där du kan hitta den senaste informationen.