Musikhusets försiktighetsåtgärder

Hjärtligt välkommen till Musikhuset! Vi har många fina konserter på hösten och vi hoppas att du får njuta av dem utan extra bekymmer. Därför vill vi redan i förväg berätta om säkerhetsåtgärder i samband med konserterna.

I Musikhuset följer vi alla direktiv som myndigheterna ger. Därtill vidtar vi egna, mer specifika försiktighetsåtgärder av samma slag som i t.ex. butiker och museer. Vår personal finns på platsen och ger råd, tydlig och klart.

Nedan några råd som vi hoppas att du läser redan innan du anländer:

Kom inte om du är sjuk

Stanna hemma även om du har bara mindre influensasymptom. Våra huvudaktörer, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, HSO och RSO, har ändrat sin returpraxis så att du kan byta din biljett till en annan konsert av samma orkester genom att ringa vår biljettförsäljning senast klockan 11 på själva konsertdagen. Se noggrannare anvisningar i slutet av sidan.

Ansiktsmask och skyddshandskar

Vi rekommenderar starkt ansiktsmask på alla konserter i Musikhuset. Om du inte har en ansiktsmask med dig får du en gratis vid vår infodisk bredvid biljettförsäljningen. Där får du också skyddshandskar.

Undvik trängsel

Kom ihåg att hålla avstånd till andra konsertbesökare. Det är särskilt viktigt då du köar t.ex. till hissen, garderoben, cafét eller konsertsalen.

Kom ihåg handhygienen

Använd våra handdesinficeringsautomater vid ingångarna. Följ skyltarna till det närmaste stället för handtvätt. Kom också ihåg att hosta rätt, dvs. i ärmen eller i en engångsnäsduk.

Kom i tid

På grund av alla försiktighetsåtgärder kan det ta mer tid än normalt att anlända till och röra sig i Musikhuset. Reservera därför tillräcklig tid.

Utekläder och väskor lämnas i garderoben

Från och med början av oktober återgår vi till normal garderobsservice och avgift, vilket betyder att både utekläder och väskor lämnas i garderoben. Garderobsavgiften är 2 euro per person.

Sammankomstbegränsningarna upphör i oktober

Från och med oktober upphör också säkerhetsavstånden under konserter. Vi ber dig beakta att biljetter till de sittplatser som tidigare inte sålts pga. säkerhetsavstånd nu kommer att bli köpbara. I vissa fall betyder det att nya biljettköpare sitter mellan de platser som hör till ditt sällskap. Vid dessa tillfällen får ni gärna vänligt diskutera eventuella platsbyten sinsemellan med dem som sitter närmast, så ditt sällskap kan sitta tillsammans.

Utgång från konsertsalen sker en rad i taget och enligt personalens anvisninger.

Pausservering

Ni är hjärtligt välkomna att njuta av utbjudet på vår restaurang. Vänligen beställ servering på förhand; då säkerställer du att ni får vad ni önskar och att serveringen sker i foajén, där borden är placerade med tillräckliga avstånd.

Gör din beställning per e-post, ravintolapalvelut@musiikkitalo.fi, eller telefon, 020 762 4862 (må–fr 8.30–16.00), från vår webbshop eller med mobilappen Restis.
Förfriskningar och tilltugg säljs också i Musikhuset före konserten, förutsatt att det finns lediga sittplatser i foajén.

Välkommen!

Du får strax njuta av musiken. Hjärtligt välkommen till Musikhuset!

Byte av våra huvudaktörers konsertbiljett vid sjukdomsfall Musikhusets biljettförsäljning tar emot avbokningar till våra huvudaktörers (Sibelius- Akademin, HSO och RSO) konserter vardagar må–fr kl. 9–11 per telefon: 020 7070 437 (samtalspris nedan). Avbokningen ska göras per telefon senast kl. 11 på konsertdagen.

En avbokad biljett byts ut mot en annan biljett till samma orkesters konsert enligt tillgång, varvid det är möjligt att priskategorin byts utan gottgörelse. Om du inte vill välja en alternativ konsert genast får du en s.k. öppen konsertbiljett som är i kraft ett år. Den kan under giltighetstiden bytas ut mot en riktig konsertbiljett hos Musikhusets biljettförsäljning.

Samtalspriser:
8,35 c/samtal +
17,17 c/min (mobiltelefon)
7,02 c/min (trådtelefon)