Beräknad långd

1 h

Arrangör

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Läs mer på finska.

Mer information: Päivi Koivula, paivi.koivula@uniarts.fi 

Matinéerna från ungdomsutbildningen vid Sibelius-Akademin

Studerande- och kammarmusikmatinéerna inom ungdomsutbildningen är en serie konserter för studerande inom klassisk musik inom Sibelius-Akademins ungdomsutbildning. Syftet med ungdomsutbildningen är att få musikaliskt begåvade skolelever och unga att omfattas av målinriktad musikundervisning. Konserternas artister kommer från olika håll i landet.

Programmet för lördagskonserterna består i huvudsak av solistnummer för unga musiker. Med varierande repertoar återspeglar de både studerandenas kompetens i vår ungdomsutbildning och vårt mångsidiga instrumentutbud.

Kammarmusiker och studier i den öppnar dörrarna till en värld, där individualiteten och gemenskapen möts på bästa möjliga sätt. Att spela tillsammans utvecklar, förenar och berikar inte bara spelarna utan också lyssnarna. I ungdomsutbildningen studerar man kammarmusik huvudsakligen på veckoslutsläger som ordnas i Träskända, på Kallio-Kuninkala kurscenter. I slutet av dessa ordnas söndagskonserter i denna serie i Helsingfors.