Beräknad långd

5 h

Arrangör

Suomen Kulttuurirahasto sr

Den internationella Mirjam Helin-sångtävlingen kulminerar i orkesterfinalen 12.6.2024. Av hundratals sökande väljs sex sångare till finalen. Varje finalist uppträder med två sånger till orkesterackompanjemang. Helsingfors Stadsorkester spelar i sångtävlingen under ledning av Sir Mark Elder.

Den internationella Mirjam Helin-tävlingen som ordnas vart tredje år i Helsingfors hör till världens största och mest betydande, internationella sångtävlingar. Tävlingen ordnas 3.–12.6.2024. Kvalicifieringsomgångarna hålls i Sibelius-Akademins Konsertsal (Norra Järnvägsgatan 9) och finalen i Musikhusets Konsertsal.