Beräknad långd

2 h, inkl. paus

Arrangör

Helsingin kaupunginorkesteri

Susanna Mälkki, dirigent
Senja Rummukainen, cello

Richard Wagner: Förspel till akt I ur Lohengrin
Frank Bridge: Oration – Concerto elegiaco
Antonín Dvořák: Tyst skog
Richard Wagner: Uvertyr och Venusberget ur operan Tannhäuser

Wagners operauvertyrer finner sin starka laddning i spänningen mellan utopi och verklighet, det jordiska och det andliga. I cellons stämma finner såväl världskrigets fasor som den tysta skogen sin röst. Susanna Mälkki och Senja Rummukainen återvänder till en för dem bekant konsertestrad. Med sig hämtar de musik som tilltalar och förtjusar.