Beräknad långd

3 h

Arrangör

Helsingin kaupunginorkesteri

Generalrepetitionen är orkesterns sista och viktig repetition före konserten.

Biljetter i helsinginkaupunginorkesteri.fi 6,50 € (inkl. serviceavgift 1,5 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa fr.o.m. 15.8. och 13.12.2024 (inga förhands- eller gruppreservationer).