Beräknad längd

3 h

Arrangör

Helsingin kaupunginorkesteri

Generalrepetitionen inleds i Konsertsalen kl. 10.00. Senast kl. 11.30 hålls en paus på 20 minuter. Generalrepetitionen avslutas senast kl. 13.00.
Biljetter i helsinginkaupunginorkesteri.fi 6,50 € (inkl. serviceavgift 1,5 €/biljett) och Musikhusets biljettkassa fr.o.m. 15.8. och 13.12.2024 (inga förhands- eller gruppreservationer).
Elev-, studerande- och specialgrupper har fritt inträde till generalrepetitionerna, platserna fylls i anmälningsordning.