Beräknad längd

2 h, inkl. paus

Arrangör

Helsingin kaupunginorkesteri

Samy Moussa, dirigent
Helsingfors kammarkör

Wilhelm Stenhammar: Excelsior!
Samy Moussa: Antigone (ekS)
Albert Roussel: Bacchus och Ariadne

”Redan som barn fängslades jag av Albert Roussels balett Bacchus och Ariadne”, berättar säsongens residenstonsättare Samy Moussa. Konsertprogrammet som tar fasta på antikens Grekland och mänsklighetens eviga frågor kompletteras med Moussas år 2024 uruppförda verk. Trots hot av dödstraff vill Antigone begrava sin i strid stupade bror.