Beräknad långd

2 h 30 min., inkl. paus

Arrangör

Fazer Konserttitoimisto Oy