Beräknad längd

2 h, inkl. paus

Arrangör

Musiikkitalon urut soimaan ry

Carmina Burana är en samling profana sånger som sångare och körer sjunger ackompanjerade av instrument och magiska bilder. Carl Orff komponerade verket 1934–35 till texter han hade valt ut ur manuskriptserien Carmina Burana. Verket har fem satser med flera delar, totalt 25 musikaliska sekvenser. Verket, som uruppfördes på operan i Frankfurt 1937, blev en stor succé. Verket tilltalade allt fler och blev strax det populäraste musikstycket i Tyskland. Efter andra världskriget fortsatte framgången så att verket på 1960-talet införlivades i den klassiska musikens internationella repertoar.

dirigent: TBA
Aleksanteri Wallius, orgel
percussions: TBA
soloists: TBA

Carl Orff (1895–1982): Carmina Burana
arrangemang för orgel och sex slagverkare