Dialogue with Vija Moore, Sami Karkar and Markus Snellman

The relationship percussionists share with sound and rhythm is deeply rooted in the everyday auditory experiences that surround us. From the hum of a washing machine to the rumble of thunder or the delicate sounds of raindrops, every sound becomes a potential source of expression in the hands and minds of percussionists. 

This discussion delves into the creative processes of three Global music students – Vija Moore, Sami Karkar, and Markus Snellman – as they unveil their compositional inspirations, elucidate their methods of communication with fellow musicians, and articulate their unique artistic expressions as percussionists. Join us as we explore the multifaceted world of rhythm and sonic innovation through their perspectives.  

Lisätiedot: Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi 

Mannerheimintien peruskorjaus

Peruskorjauksen aikana kulku Musiikkitalolle Mannerheimintien suunnasta hankaloituu. Suosittelemme varaamaan saapumiseen riittävästi aikaa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan Kansalaistorin puoleista sisäänkäyntiä. Tämän hetken tiedon mukaan Mannerheimintien sisäänkäynti pysyy myös käytössä koko remontin ajan, mutta jalankulkureitit voivat olla ajoittain haastavia.

Suosittelemme seuraamaan tietyömaan virallisia tiedotuskanavia, joista löytyy ajantasaisin tieto.

Vapaa pääsy /

Kahvi ja avec?

Vapaa pääsy

Kahvi ja avec?

Tilaa tarjoilut