Rhythmic Pathways 

The global tapestry of rhythmic expression in music offers a captivating avenue for delving into diverse genres of music, musical instruments, and approaches to rhythm. Within this realm, three exceptional artists emerge, eager to share their personal narratives and insights on the intricate interplay between rhythm and their artistic endeavours. 

This dialogue promises a deep dive into how vocalists, instrumentalists, and composers harness rhythm within their creative realms, drawing inspiration from rhythmic traditions and exploring innovative techniques, shading light on new pathways where rhythm and creativity converge.  

Esiintyjät

  • Nemat Battah 
  • Manu E.
  • Marcelo 

Lisätiedot: Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi 

Mannerheimintien peruskorjaus

Peruskorjauksen aikana kulku Musiikkitalolle Mannerheimintien suunnasta hankaloituu. Suosittelemme varaamaan saapumiseen riittävästi aikaa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan Kansalaistorin puoleista sisäänkäyntiä. Tämän hetken tiedon mukaan Mannerheimintien sisäänkäynti pysyy myös käytössä koko remontin ajan, mutta jalankulkureitit voivat olla ajoittain haastavia.

Suosittelemme seuraamaan tietyömaan virallisia tiedotuskanavia, joista löytyy ajantasaisin tieto.

Vapaa pääsy /

Kahvi ja avec?

Vapaa pääsy

Kahvi ja avec?

Tilaa tarjoilut