Global music students collaborate with the International School of Music Finland and Helsinki International School to present a unique body percussion performance. 

Renowned percussionist Nana Vasconcelos famously said, ‘Voice is the first instrument, body is the best instrument.’ Embracing this philosophy, the project delves into the boundless realms of artistic expression. Through the medium of body percussion, participants explore creativity, rhythms, and enjoyment, while also showcasing the talents of young individuals residing in the vicinity of Helsinki. This vibrant piece, performed by children, will feature collaboration with the esteemed students from Sibelius Academy, further enriching the musical landscape of the performance.” 

Lisätiedot: Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi 

Mannerheimintien peruskorjaus

Peruskorjauksen aikana kulku Musiikkitalolle Mannerheimintien suunnasta hankaloituu. Suosittelemme varaamaan saapumiseen riittävästi aikaa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan Kansalaistorin puoleista sisäänkäyntiä. Tämän hetken tiedon mukaan Mannerheimintien sisäänkäynti pysyy myös käytössä koko remontin ajan, mutta jalankulkureitit voivat olla ajoittain haastavia.

Suosittelemme seuraamaan tietyömaan virallisia tiedotuskanavia, joista löytyy ajantasaisin tieto.

Vapaa pääsy /

Kahvi ja avec?

Vapaa pääsy

Kahvi ja avec?

Tilaa tarjoilut