Tugan Sokhiev, dirigent
Gustav Mahler: Symfoni nr 7 e-moll

Sommaren 1905 vållade komponerandet speciellt mycket huvudbry för Gustav Mahler. Två satser av den nya symfonin låg redan färdiga på skrivbordet men symfonins första takter lyckades Mahler inte skriva ut, hur han än försökte.
En dag satte han i en roddbåt på sjön invid sin villa. Årans plask genom vattenytan gav honom slutligen den hypnotiska rytmen i första satsens huvudtema. I mitten av augusti var symfonin färdig.

fr.o.m. 25 € 25 € /

Kaffe eller avec?

Radion sinfoniaorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 25 €

Biljetter

Kaffe eller avec?

Beställ servering