Nicholas Collon, dirigent
Jukka Harju, valthorn
Lilja Haatainen, violin

György Ligeti: Valthornkonsert
Outi Tarkiainen: Songs of the Ice
Jean Sibelius: Humoresques 1 & 2 för violin och orkester
Jean Sibelius: Symfoni nr 7 C-dur op. 105
”Inom det arktiska området andas isen efter årstiderna; den sväller ut under vintern och krymper under sommaren”, skriver Outi Tarkiainen om sitt orkesterverk Jään lauluja. ”Isens eviga rörelse har sin egen sång: långsamt vällande, orubblig och heltäckande”. György Ligetis valthornskonsert beställdes av en stiftelse i Hamburg och tonsättaren gav den binamnet Hamburgisches Konzert, med en hänvisning till Bach Brandenburgkonserter. Ett mästarprov på den musikaliska tankens koncentration är även Jean Sibelius’ sista symfoni.

fr.o.m. 10,50 € 25 € / 10,50 €

Kaffe eller avec?

Radion sinfoniaorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 25 € / 10,50 €

Biljetter

Kaffe eller avec?

Beställ servering