Andrew Manze, dirigent
Bruce Liu, piano

Ralph Vaughan-Williams: Fantasi över ett tema av Thomas Tallis
Camille Saint-Saëns: Pianokonsert nr 5 F-dur op. 103
Robert Schumann: Symfoni nr 3 Ess-dur op. 97 “Rhensymfonin”

Kammamusik i sena kvällen:
Verk av Thomas Tallis och Maddalena Casulana
Jukka Rautasalo, cello
Timo Alanen, cello
Miika Uuksulainen, cello
Iikka Järvi, kontrabas
Konserten arrangeras i samarbete med Esbo internationella pianovecka.

Nuförtiden brukar man undvika plagiering av alla de slag, men under renässansen såg man det snarare som en stor artighet att låna av en annan kompositör. Ralph Vaughan Williams hedrade en urgammal tradition genom att låna temat för sin orkesterfantasi av en kollega som levde på 1500-talet.

Camille Saint-Saëns tog emot exotiska intryck för sin sista pianokonsert under en resa till tempelstaden Luxor – därav verkets binamn ”Den egyptiska”. En sightseeing med mera hemlandstoner bjuder Robert Schumann på i sin tredje symfoni med binamnet ”Rhensymfonin”.

fr.o.m. 25 € 25 € /

Kaffe eller avec?

Radion sinfoniaorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 25 €

Biljetter

Kaffe eller avec?

Beställ servering