Susanne Kujala bjuder på en repertoar med ny musik som komponerats enkom för konserthallens orgel. Hon uruppför ett verk av Lotta Wennäkoski samt Jukka Tiensuus symfoni Valoon, som nu för första gången spelas på mikrotonal orgel. Dessutom uruppförs ett verk som vann pris i Kaija Saariaho Orgelkompositionstävlingen.

fr.o.m. 11,50 € 28 € / 11,50 €

Kaffe eller avec?

Musiikkitalon Urut Soimaan ry

Webbsida

fr.o.m. 28 € / 11,50 €

Biljetter

Kaffe eller avec?

Beställ servering