Janne Nisonen
dirigent

Mattie Barbier
basun

Weston Olencki
basun

Jimmy López Bellido
Synesthésie

Clara Iannotta
Konsert för två tromboner och orkester (ffg i Finland)

Minna Leinonen
Vimma, Helsingfors-variationer (uruppf.)

Žibuoklė Martinaitytė
Saudade

Låt ljudvågorna förföra, smeka och stimulera. Jimmy López Bellidos verk för oss till en synestetikers inre värld: ett visst ljud för tankarna till en viss färg, en viss smak för tankarna till en viss geometrisk form. Clara Iannotta lyfter i sin tur fram komponerandets och musicerandets fysiska dimensioner. Minna Leinonens nya verk utgår från Kreeta Haapasalos melodi Minun leipäni pieniin on pantu och ger uttryck för all den kraft och passion som hör till det kreativa arbetet. Žibuoklė Martinaitytė önskar att samtida musik ger upphov till hänryckta skönhetsupplevelser.

fr.o.m. 9,50 € 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Helsingin kaupunginorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Beställ servering