Susanna Mälkki
dirigent

Anssi Karttunen
cello

Matthew Whittall
Tystnad talar (uruppf.)

Kaija Saariaho
Notes on Light

Kaija Saariaho
Verblendungen

Jean Sibelius
Symfoni nr 4

Två ljud ur en violin: ett pizzicato och ett sforzato. Där är utgångspunkterna för tonbandet i Kaija Saariahos första orkesterverk. Det första framförandet av Verblendungen i Frankrike lade grunden till tonsättarens internationella genombrott. Saariahos verk Notes on Light har av cellist Anssi Karttunen beskrivits som en överflödande resa in i ljusets hjärta.
”Jag är själv körsångare och ville i mitt verk utgå från en finländsk körsång”, berättar Matthew Whittall om sitt bidrag till beställningsserien Helsinki Variations. Han har låtit sig inspireras av Sibelius julsång Nyt seimelle pienoisen lapsen.

Säsongkort till salu 5.5.-1.8, försäljning av engångsbiljetter startar 11.8.

fr.o.m. 9,50 € 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Helsingin kaupunginorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Beställ servering