Sakari Oramo
dirigent

Joonas Ahonen
piano

Elever från dirigentklassen

Anders Hillborg
Through Lost Landscapes (ffg i Finland)

Jouni Kaipainen
Pianokonsert

Ernst Mielck
Symfoni f-moll

Tre oktobermånader i tonsättaren och pianisten Ernst Mielcks liv. Född i Viborg i oktober år 1877. Solist i Edvard Griegs pianokonsert på HSO:s konsert i oktober år 1897. I samma konsert uruppfördes Mielcks symfoni. Två år senare i oktober avled Mielck i Locarno, endast ett par dagar före han skulle ha fyllt tjugotvå.
HSO utgör rätt ställe för en inblick i världens mest ryktbara dirigentutbildning. Upp på podiet kliver inte endast Sakari Oramo, professor i orkesterdirigering vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, utan även elever från hans klass.

fr.o.m. 9,50 € 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Helsingin kaupunginorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Beställ servering