Olari Elts, dirigent
Simone Lamsma, violin

Program:
Anatoly Lyadov: From the Apocalypse
Nikolai Roslavets: Violinkonsert nr 1
Justė Janulytė: Apnea
Igor Stravinsky: Petrusjka (1947)

Förlora, försvinna, förintas, förglömmas. Tonsättaren Nikolaj Roslavets biografi präglas av utradering. I flera årtionden försökte sovjetsystemet sudda ut Roslavets ur sina kartotek, kataloger, arkiv och konsertprogram. Detta närapå lyckades. Man trodde länge att den första violinkonsertens partitur hade försvunnit, men år 1989 hittades det i ett arkiv i Moskva. Violinist Simone Lamsmsa studerade in partituret på tio dagar då hon med kort varsel måste hoppa in som solist. Risktagningen lyckades. Verket har stannat i hennes repertoar.

fr.o.m. 9,50 € 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Helsingin kaupunginorkesteri

Webbsida

fr.o.m. 11,50 € / 9,50 €

Kaffe eller avec?

Beställ servering