Sibelius-Akademins kör uppträder under ledning av Kevin Fox.

2020 medförde nya prövningar för världen och tvingade oss alla att ta ett steg tillbaka och se saker ur ett nytt perspektiv; ett år för självreflektion och kanske för omvärdering av vad som är viktigt. 2020 utmärktes även av årsdagarna av betydande personer och organisationer, vars visioner har gett oss nya sätt att se på världen.

2021 vrider vi tillbaka klockan och firar insatserna som dessa ”visionärer från 2020” har gjort. Temat för programmet är naturen och vår relation till den. Programmet är inspirerat av de kanadensiska banbrytande landskapsmålarna The Group of Sevens 100-års jubileum och av Jordens Dags 50-års jubileum. All musik i programmet har komponerats och improviserats av körledaren Kevin Fox och av sångarna själva. Musiken består helt och hållet av den mänskliga rösten utan ackompanjemang.

Sibelius-Akademins kör/ The Sibelius Academy Choir
Kevin Fox, körledare

Mer information: Susanna Brandt, susanna.brandt@uniarts.fi

Sibelius-Akademins kör erbjuder våra studerande en möjlighet att delta i mångsidig körverksamhet. Kören framträder cirka tre gånger om året i olika konstellationer och med olika musikteman och framför en bred repertoar av musik i form av alltifrån klassisk rytmmusik och a cappella till opera. Sibelius-Akademins kör är öppen för studerande inom alla ämnesgrupper.

Musik, av den lite senare sorten

Studerandena vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi uppträder årligen på över 700 konserter. Konserterna vid den internationellt uppskattade akademin utgör ett skyltfönster för framtida toppmusikers arbete och erbjuder oförglömliga konstupplevelser.

fr.o.m. 6,50 € 18 € / 6,50 €

Kaffe eller avec?

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Webbsida

fr.o.m. 18 € / 6,50 €

Kaffe eller avec?

Beställ servering