Musiikkitalon päätoimijat käynnistävät orkesteriakatemian

Yhteistyö orkesterisoittajien, kapellimestarien ja säveltäjien koulutuksessa tiivistyy

Orkesteriakatemia

Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ovat käynnistäneet Musiikkitalossa toimivan orkesteriakatemian. Orkesteriakatemian tavoitteena on pitkäjänteisesti kehittää orkesterisoittajien, kapellimestareiden ja säveltäjien koulutusta, jotta se vastaa entistä paremmin orkestereiden tarpeisiin ja lisää koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

Päätoimijoiden suunnitelmallisella yhteistyöllä Musiikkitalosta luodaan ainutlaatuinen orkesterimusiikin oppimisympäristö tulevaisuuden ammattilaisille. Sekä HKO että RSO valitsevat vuosittain Sibelius-Akatemian orkesterisoitinten opiskelijoita kisälleiksi, jotka pääsevät osallistumaan orkestereiden toimintaan ammattimuusikoiden ohjauksessa. Arvokkaan työelämäkokemuksen lisäksi opiskelijat saavat muun muassa koesoittovalmennusta.

HKO ja RSO tarjoavat vuorovuosin orkesterinsa kapellimestari- ja sävellyksenopiskelijoiden käyttöön. Kapellimestariopiskelijat pääsevät harjoittamaan ammattiorkesteria, ja sävellyksenopiskelijat saavat palautetta teoksistaan sekä neuvoja eri soittimille kirjoittamiseen. Lisäksi yksi kapellimestariopiskelijoista valitaan vuosittain RSOn ylikapellimestarin ja Sibelius-Akatemian orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen vierailevan professorin Hannu Linnun assistentiksi. Kuoronjohdon opiskelijat voivat harjoitella Musiikkitalon kuoron kanssa.

Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston dekaani Kaarlo Hildén kertoo, että yksi yhteistyön innoittajista on ollut Berliinin filharmonikkojen ylläpitämä orkesteriakatemia.

– Omassa mallissamme erityistä on se, että toiminta suunnitellaan aidosti ammattiorkestereiden ja yliopiston yhteistyönä. Musiikkitalossa HKOn, RSOn ja Sibelius-Akatemian yhteistyö on päivittäistä. Kun tulevaisuuden muusikot kasvavat samassa talossa orkesterimaailman parhaan asiantuntemuksen kanssa, syntyy kansainvälisessä mittakaavassa ainutkertainen koulutuskonsepti.

Myös Radion sinfoniaorkesterin intendentin Tuula Sarotien mukaan Musiikkitalon päätoimijoiden mahdollisuudet tehdä mittavaa pedagogista yhteistyötä ovat kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuiset.

– Kaikki tähtää siihen, että Suomen musiikkielämä, yksi harvoista todellisista menestystarinoistamme, kehittyy myös tulevaisuudessa, Sarotie sanoo.

– Tässä yhtälössä toteutuu se toive, että yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa, jatkaa Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Gita Kadambi. – On hienoa, että Musiikkitalo luo yhteisen foorumin tiiviille ja pitkäjänteiselle yhteistyölle, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Suunnitteilla on myös yhteisproduktioita suuria kokoonpanoja edellyttävien teosten esittämiseksi sekä yhteistyötä Musiikkitalon yleisötyön laajentamiseksi. Lisäksi Sibelius-Akatemia sitoutuu järjestämään orkestereiden tarvitsemaa täydennyskoulutusta.

Musiikkitalon orkesteriakatemian toiminta on käynnistynyt syksyn 2015 aikana. Toimintaa johtavat orkestereiden intendentit ja Sibelius-Akatemiasta klassisen musiikin osaston dekaani sekä orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen professori. Toimintaa arvioidaan vuosittain.