Helsingin ydinkeskustan suurin aurinkovoimala Musiikkitalon katolle

10 vuotta täyttävä Musiikkitalo marssii kohti hiilineutraalia ja vastuullista tulevaisuutta energiaratkaisujaan päivittämällä. Vuonna 2021 rakennukseen asennettiin sekä lämpöpumppujärjestelmä että Solnetin toimittama aurinkovoimala. Kyseessä on Helsingin ydinkeskustan suurin aurinkovoimala, nimellisteholtaan 336 kWp.

Aurinkovoimala tukee Musiikkitalon arkkitehtonista harmoniaa, sillä sen suunnittelussa konsultoitiin rakennuksen alkuperäistä arkkitehtia ja aurinkopaneelit asennettiin katolle myötäilemään rakennuksen seinälinjojen muotoja. Lisäksi paneelien rungot, karmit, telineet ja kaapelireitit räätälöitiin Musiikkitalon yleisilmeeseen sopivasti mustiksi. Näin aurinkopaneelit käyvät tasapainoista vuoropuhelua rakennuksen julkisivussa hyödynnettyjen materiaalien, eli lasin ja patinoituneen kuparin kanssa.

Kun tuhatpäisiä yleisöjä vetävään julkiseen rakennukseen aletaan rakentaa aurinkovoimalaa, tulee turvallisuuden olla alan standardeja korkeammalla. Musiikkitalon aurinkovoimalan turvallisuusominaisuudet onkin räätälöity ylittämään tavanomaisten määräysten ja standardien tason.

Aurinkopaneeleihin on asennettu virran optimoijat, jonka avulla katolla oleva jännite saadaan tarpeen vaatiessa alennettua turvalliselle tasolle. Virran optimoijat tunnistavat automaattisesti tyypillisimmät vikatilanteet ja tarpeen vaatiessa ohittavat niistä aiheutuvat vikatilat. Tämä tekee järjestelmän turvallisuudesta alan standardien vaatimuksia korkeamman. Turvallisuutta lisäävät myös ns. lasi-lasi -aurinkopaneelit, joiden palokuorma on muovisella taustalevyllä varustettuja paneeleita pienempi. Kaksipuoliset lasi-lasi -aurinkopaneelit ovat myös tavanomaista tehokkaampia ja laadukkaampia.

Musiikkitalon aurinkovoimalan tuottama uusiutuva ja päästötön sähkö kattaa noin 5% kiinteistön käyttämän sähkön määrästä. Määrä vastaa noin kymmenen sähkölämmitteisen omakotitalon vuodessa käyttämän sähkön määrää.

”Me haluamme Musiikkitalossa painottaa vastuullisuutta ihan kaikessa toiminnassamme, ja energiaratkaisut kokonaisuutena ovat siinä tietenkin merkittävässä roolissa. Vaikka aurinkopaneelit toki kattavatkin vain pienen osan koko talon energiatarpeesta, on meidän käännettävä jokainen kivi matkalla kohti päästöttömyyttä”, myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso sanoo.

Olemme tavattoman tyytyväisiä voidessamme tuottaa ihmisille elintärkeitä kulttuurielämyksiä uusiutuvaa aurinkoenergiaa hyödyntäen!